Referanser


 

 

Bohus Interiørsenter Rehabilitering/oppussing av eksisterende bygg
Bohus Leknes Rehabilitering/oppussing av eksisterende bygg
Jakhelln Brygge Innvendig maler- og gulvbeleggsarbeider
Jakhellngårdene Rehabilitering/oppussing
Moloveien 20. Innvendige maler- og gulvbeleggsarbeider
Høgskolen i Bodø Innvendig maler- og gulvbeleggsarbeider 
Høgskolen i Bodø Rehabilitering/oppussing av eksisterende bygg
Asphaugen Barnehage Inn- og utvendig maler- og gulvbeleggsarbeide
Engmark Barnehage Inn- og utvendig maler- og gulvbeleggsarbeide
Moloveien 10. og 12. Innvendig maler- og gulvbeleggsarbeide
Løpsmarka Skole Inn- og utvendig maler- og gulvbeleggsarbeide
Bodøsjøen Skole Inn- og utvendig maler- og gulvbeleggsarbeide
Mørkvedbadet Inn- og utvendig maler- og gulvbeleggsarbeide
Nordlandsbanken Innvendig maler- og gulvbeleggsarbeide
Sparebanken Oppussing 1. etg. maler- og beleggsarbeider